טיסות לאומן ראש השנה

בין ה-20.09 ל-29.09
החל מ - $710 (₪2483)
הזמן
בחר טיסה הלוך
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
תל-אביב - סוצ'אבה
-838:59
00:00
20/09/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
00/00/0000
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
HR35
מקומות פנויים: 9
20/09/2022
12:00-22:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
טיסת צ'רטר
מחיר:
$330
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
תל-אביב - סוצ'אבה
-838:59
00:00
21/09/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
00/00/0000
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
HR41
מקומות פנויים: 9
21/09/2022
06:00-14:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
טיסת צ'רטר
מחיר:
$340
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
תל-אביב - סוצ'אבה
-838:59
00:00
21/09/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
00/00/0000
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
HR47
מקומות פנויים: 9
21/09/2022
13:00-22:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
טיסת צ'רטר
מחיר:
$340
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
תל-אביב - סוצ'אבה
-838:59
00:00
22/09/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
00/00/0000
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
HR57
מקומות פנויים: 9
22/09/2022
12:00-20:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
טיסת צ'רטר
מחיר:
$350
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
תל-אביב - סוצ'אבה
-838:59
00:00
22/09/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
00/00/0000
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
HR51
מקומות פנויים: 9
22/09/2022
06:00-14:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
טיסת צ'רטר
מחיר:
$350
יום שלישי כ"ד אלול 20/09/2022
HR35
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
12:00-22:00
20/09/2022
-838:59
$330
|
$330
|
$0
יום רביעי כ"ה אלול 21/09/2022
HR41
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
06:00-14:00
21/09/2022
-838:59
$340
|
$340
|
$0
יום רביעי כ"ה אלול 21/09/2022
HR47
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
13:00-22:00
21/09/2022
-838:59
$340
|
$340
|
$0
יום חמישי כ"ו אלול 22/09/2022
HR57
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
12:00-20:00
22/09/2022
-838:59
$350
|
$350
|
$0
יום חמישי כ"ו אלול 22/09/2022
HR51
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
06:00-14:00
22/09/2022
-838:59
$350
|
$350
|
$0
בחר טיסה חזור
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
סוצ'אבה - תל-אביב
-838:59
00:00
28/09/2022
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
00:00
00/00/0000
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
CR42
מקומות פנויים: 9
28/09/2022
10:00-14:00
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$410
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
סוצ'אבה - תל-אביב
-838:59
00:00
28/09/2022
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
00:00
00/00/0000
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
CR46
מקומות פנויים: 9
28/09/2022
13:00-20:00
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$400
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
סוצ'אבה - תל-אביב
-838:59
00:00
29/09/2022
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
00:00
00/00/0000
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
CR49
מקומות פנויים: 9
29/09/2022
19:00-03:00
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$390
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
סוצ'אבה - תל-אביב
-838:59
00:00
29/09/2022
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
00:00
00/00/0000
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
CR51
מקומות פנויים: 9
29/09/2022
04:00-12:00
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$380
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
סוצ'אבה - תל-אביב
-838:59
00:00
29/09/2022
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
00:00
00/00/0000
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
CR57
מקומות פנויים: 9
29/09/2022
11:00-18:00
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$380
יום רביעי ג' תשרי 28/09/2022
CR42
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
10:00-14:00
28/09/2022
-838:59
$410
|
$410
|
$0
יום רביעי ג' תשרי 28/09/2022
CR46
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
13:00-20:00
28/09/2022
-838:59
$400
|
$400
|
$0
יום חמישי ד' תשרי 29/09/2022
CR49
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
19:00-03:00
29/09/2022
-838:59
$390
|
$390
|
$0
יום חמישי ד' תשרי 29/09/2022
CR51
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
04:00-12:00
29/09/2022
-838:59
$380
|
$380
|
$0
יום חמישי ד' תשרי 29/09/2022
CR57
מקומות פנויים: 9
Hi Ski
טיסת צ'רטר | ישיר
סוצ'אבה, רומניה
[SCV] שדה התעופה סוצ'אבה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
11:00-18:00
29/09/2022
-838:59
$380
|
$380
|
$0
פרטי הזמנה

חשוב לדעת

המחיר כולל: טיסה, ביטוח רפואי אוקראינה, כבודה