שבת חנוכה באומן

חג האורים אצל אור האורות
החל מ - $435
הזמן

נוסעים לצדיק לשבת חנוכה להאיר את העולם באור החנוכה חג האורים אצל רבנו רבי נחמן באומן

בחר טיסה הלוך
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
02:50
01:20
26/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
04:10
26/12/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
קוד טיסה:
PO51
26/12/19
01:20
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
26/12/19
04:10
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
מחיר:
$230
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:05
14:40
26/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
17:45
26/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
780
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P53
26/12/19
14:40
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
26/12/19
17:45
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
780
טיסה סדירה
מחיר:
$240
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:20
15:30
26/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
18:50
26/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
780
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P55
26/12/19
15:30
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
26/12/19
18:50
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
780
טיסה סדירה
מחיר:
$250
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:20
01:00
27/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
04:20
27/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
782
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P59
27/12/19
01:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
27/12/19
04:20
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
782
טיסה סדירה
מחיר:
$260
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
02:50
01:20
27/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
04:10
27/12/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
קוד טיסה:
PO61
27/12/19
01:20
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
27/12/19
04:10
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
מחיר:
$250
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
05:30
27/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
08:40
27/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
778
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P61
27/12/19
05:30
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
27/12/19
08:40
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
778
טיסה סדירה
מחיר:
$250
יום חמישי כ"ח כסלו 26/12/19
PO51
788 PS
טיסה סדירה | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
01:20
26/12/19
02:50
04:10
26/12/19
$230
|
$230
|
$0
יום חמישי כ"ח כסלו 26/12/19
P53
780 PS
טיסה סדירה | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
14:40
26/12/19
03:05
17:45
26/12/19
$240
|
$240
|
$0
יום חמישי כ"ח כסלו 26/12/19
P55
780 PS
טיסה סדירה | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
15:30
26/12/19
03:20
18:50
26/12/19
$250
|
$250
|
$0
יום שישי כ"ט כסלו 27/12/19
P59
782 PS
טיסה סדירה | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
01:00
27/12/19
03:20
04:20
27/12/19
$260
|
$260
|
$0
יום שישי כ"ט כסלו 27/12/19
PO61
788 PS
טיסה סדירה | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
01:20
27/12/19
02:50
04:10
27/12/19
$250
|
$250
|
$0
יום שישי כ"ט כסלו 27/12/19
P61
778 PS
טיסה סדירה | ישיר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
05:30
27/12/19
03:10
08:40
27/12/19
$250
|
$250
|
$0
בחר טיסה חזור
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:20
00:50
29/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
04:10
29/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
769
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P70
29/12/19
00:50
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
29/12/19
04:10
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
769
טיסה סדירה
מחיר:
$260
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:20
09:55
29/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
13:15
29/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
775
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P10
29/12/19
09:55
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
29/12/19
13:15
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
775
טיסה סדירה
מחיר:
$250
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:20
10:55
29/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
14:15
29/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
779
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P12
29/12/19
10:55
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
29/12/19
14:15
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
779
טיסה סדירה
מחיר:
$250
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:20
19:30
29/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
22:50
29/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
777
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P18
29/12/19
19:30
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
29/12/19
22:50
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
777
טיסה סדירה
מחיר:
$230
פרטי טיסות
אודסה - תל-אביב
02:50
21:30
29/12/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
00:20
30/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
787
טיסה סדירה
קוד טיסה:
PO18
29/12/19
21:30
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
30/12/19
00:20
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
787
טיסה סדירה
מחיר:
$220
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
09:55
30/12/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
13:05
30/12/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
775
טיסה סדירה
קוד טיסה:
P20
30/12/19
09:55
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
30/12/19
13:05
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
775
טיסה סדירה
מחיר:
$200
יום ראשון א' טבת 29/12/19
P70
769 PS
טיסה סדירה | ישיר
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:50
29/12/19
03:20
04:10
29/12/19
$260
|
$235
|
$80
יום ראשון א' טבת 29/12/19
P10
775 PS
טיסה סדירה | ישיר
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
09:55
29/12/19
03:20
13:15
29/12/19
$250
|
$225
|
$80
יום ראשון א' טבת 29/12/19
P12
779 PS
טיסה סדירה | ישיר
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
10:55
29/12/19
03:20
14:15
29/12/19
$250
|
$225
|
$80
יום ראשון א' טבת 29/12/19
P18
777 PS
טיסה סדירה | ישיר
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
19:30
29/12/19
03:20
22:50
29/12/19
$230
|
$205
|
$80
יום ראשון א' טבת 29/12/19
PO18
787 PS
טיסה סדירה | ישיר
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
21:30
29/12/19
02:50
00:20
30/12/19
$220
|
$195
|
$80
יום שני ב' טבת 30/12/19
P20
775 PS
טיסה סדירה | ישיר
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
09:55
30/12/19
03:10
13:05
30/12/19
$200
|
$175
|
$80
פרטי הזמנה

חשוב לדעת

ההרשמה כפופה לתקנון חברת דרך צדיקים.

כל המסלולים מותנים בכמות משתתפים, עמידה בלוח הזמנים, תנאי מזג האויר וגורמי שמים

חברות התעופה אינן מספקות ארוחות בטיסות לאוקראינה , אי לכך יש להצטייד באוכל לטיסות (יש להצטייד בצידה לדרך בנסיעות לקברות הצדיקים).

לתשומת ליבכם: החבילה אינה כוללת ביטוח רפואי וביטוח מטען 

ניתן להזמין ביטוח רפואי וביטוח מטען המתאים לאנשים בריאים שאינם נוטלים תרופות בתוספת של $2 ליום