רבי ליבר הגדול מברדיטשוב

ר' ליבר הגדול התייתם מהוריו בעודו ילד רך בשנים. נישא ליתומה כמותו וביום נישואיו תחת חופתו – דרש בפני בני עירו דרשה מלהיבה ומעוררת עד אור הבוקר. בהזכירו את זכות אבותיו ר' שמשון מאוסטרופולי, ראו בני עירו את מעלתו והכתירוהו להם דרשן ומגיד וכך קראוהו מאז מפי כל: "רבי ליבר הגדול המגיד הקדוש". עדיין צעיר לימים היה, אולם בטחונו הגדול בה' ותפילותיו מעומק ליבו שבו נער וגם זקן ורבים שמו בו מבטחם. בפרט שחיו תמיד בפחד מפני גזירותיו של הפריץ המקומי המרושע, הקרוי הדוכס מבוסטריך.

 

ימים רבים נהג ר' ליבר לצאת אל היער הסמוך לעירו ולשאת שם תפילותיו עבור עדת בוסטריך באין מפריע. אפילו הגויים שדרו במקום יראים היו להפריעו, כי חשו וידעו שהמדובר באיש אלוקים קדוש שהנוגע בו – לא ינקה.

 

פעם אחת יצא הדוכס לטייל במרכבתו ביער, מלווה בפרשיו ונושאי-כלים, ומן השמים זימנו שיעבור בסמוך למקום תפילתו של ר' ליבר, שם עמד הצדיק מעוטף בטלית ותפילין ונושא ידיו לשמיים בתפילה לפני קונו. מפחד העומד בתפילה נבהלו הסוסים וכמעט והפכו את העגלה על כל יושביהן. אז הבחין הדוכס כי כל זאת בא לו בשל היהודי העומד כאן בתפילה וחמתו בערה בו. במצוות הדוכס התנפלו החיילים על ר' ליבר והיכוהו בשוטיהם מכוות איומות עד זוב דם, אולם ר' ליבר לא נע ולא זע, רק המשיך בתפילתו. או אז נבהלו המכים ונזכרו בסיפורים המהלכים גם בין הגויים על הצדיק המתפלל ביער ועל עונשו של הנוגע בו לרעה. ואכן, מיד כשחזר הדוכס לארמונו נשתתק כל גופו וגם לשונו נאלמה דום ויהי לאילם. שום רופא כמובן לא העלה ארוכה למכתו של הדוכס. החליטו אנשי הדוכס בדעתם לצאת אל היער לבקש מחילה מהצדיק המוכה. בבואם מצאוהו מתבוסס בדמו בשל מכותיהם האכזריות, אולם הם נשאוהו אל בית הדוכס, הבהילו אליו רופאים מומחים ואלו טיפלו במכותיו. למרות זאת, ואף שהתחננו לפניו על חיי הדוכס, לא אבה ר' ליבר למחול לשונא ישראל זה, עד שלבסוף נענה ואמר: אם ישבע לי הדוכס במלכו ובאלוקיו כי יחדל מהיום לעשוק את נתיניו היהודים ולא יפול עליהם פחדו לעולם, ובאותו מקום ביער שם היכוני קלגסיו -  יבנה בית כנסת ומעון גדול עבורי – אזי אמחל לו, ואם לא יעשה כדברי – תהיה קללת אלוקים רובצת עליו לעולם. שמע הדוכס את הדברים וסימן לאנשיו שיקבל עליו כל דבר ומלבד שיבריא. ואכן כעבור מספר שבועות קם ממיטת חוליו וגם החל בבניית בית הכנסת כאשר ציוה הצדיק. אולם ר' ליבער ביקש עוד – יעקור הדוכס את עצי היער ויבנה שם עיר. עיר לאחיו היהודים.

 

בשנת תנ"א (1691) למניינם) נתיישבה העיר החדשה סמוך לבוסטריך בתושבים יהודים ויקרא הדוכס שמה " ברדיטשוב", על שם ר' ליבר הגדול אמנם לא אבה הצדיק להזכיר שמו על העיר והשמיט ממנה אותיות "לי" באומרו " לא לי – רק לה' הארץ ומלואה" ומאז שמה על היום הזה "ברדיטשוב".

 

ביום שנסתלק רבו של ר' ליבר, הבעש"ט הקדוש, נולד לר' ליבר הגדול בן לעת זיקנותו ויקרא שמו יעקב.

 

לעת זיקנותו, והוא בן מאה וארבע שנה, התפשט בעול דבר כבד מנשוא והמגיפה הפילה חללים רבים. קרא ר' ליבר לביתו ארבעה אנשים מן החברא קדישא ובפניהם אמר: " הנני מקבל עלי להיות כפרה על כלל ישראל – אני אמות בדבר, ומבטיח אני לכם כי העוסקים בקבורתי לא ידבקו במגיפה. ובמותי – תישקט הארץ. ואכן חלה הצדיק בדבר ובמותו חדלה מיד המגיפה. הנה כי כן, במותו כמו בחייו, הגן והציל את אחיו מכל צרה.

מידע נוסף על רבי ליבר הגדול ורבני ברדיטשוב לדורותיהם

דרך צדיקים – נסיעות לקברי צדיקים – טיסות ובתי מלון בברדיטשוב וטיסות ומלונות באומן, והאדיטש ברמה גבוהה ובמחירים משתלמים

גולשים
ממליצים
 • "נהננו מכל רגע" מכתב תודה והערכה מרגש של נוסעות: "יש נסיעה לקברי צדיקים ויש נסיעה לקברי צדיקים..."
 • "מודים לבורא שזכה אותנו במדריך מעולה..." חלק גדול מההצלחה, נזקף לזכותם של מערך המדריכים והמדריכות המעולים והמוכשרים המלווים את הקבוצות. נוסעות מודות למדריך על הטיפול בקבוצה.
 • "המשיכו לעשות חיל במסירות" נוסעת כותבת:"בקשתי לשבח ולהודות לכולכן על נועם שיחותיכן, רגישותכן וחום ליבכן הממלא את הפונים אליכם ברוגע ובשמחת הלב".
 • "תחושה של שלימות" נוסעות מודות למדריכה המיוחדת: "הדאגה האישית לכל אחת ולכל פרט, הקשר הטלפוני לפני היציאה ובחזרה, התדרוך ליד הציון, השירה, הצחוק והסבלנות - כל אלה העצימו את היופי שבמסע ויצרו תחושה של שלמות..."
 • "אין לי מילים להודות על החוויה"... אין לי מילים להודות על החוויה המדהימה שעברתי שם יחד איתכם, הקב"ה ישלם לכם על כל הטוב שאתם עושים ולאנשים הטובים שאיתם אתם עובדים"
 • "תודה ענקית" נוסעות כותבות: "מודות אנחנו לכם שעמדתם לרשותינו על הצד הטוב ביותר ונשמח להצטרף אליכם לעוד טיולים מסוג זה."
 • "חויה עם הרבה נשמה" הנוסעות בת שבע ואילנה ממליצות: "היתה חויה עם הרבה נשמה", "להתראות בפעם הבאה"...
 • ''תודה לכם על מסע נפלא'' "לרבים מאיתנו היתה זו נסיעה ראשונה, שהשאירה טעם של עוד... תודה לכם, דרך צדיקים, על מסע נפלא וקדוש זה".
 • בוקינג - Booking
 • "חויה יוצאת מן הכלל" נוסעות כותבות: "מצאנו לנכון להודות לכם בכתב על חויה יוצאת מן הכלל, מרגשת ומהנה..."
 • ''עבורינו זו הייתה חוויה מדהימה'' אריה וגרשון, מרגני קבוצה, כותבים: "למחצית מחברי הקבוצה זו נסיעה ראשונה לאומן ולשאר קברי צדיקים, ועבורינו זו היתה חוויה מדהימה..."
 • "נהניתי מהטיול בצורה שאין לתאר" "נהניתי מהטיול בצורה שאין לתאר, הרבנית הקסימה אותי בדרך שבה העבירה את ההדרכה!"
 • 10 עובדות מדהימות על אוקראינה! כמה אתה באמת יודע על אוקראינה? המדינה השוכנת באירופה ובעבר הלא מאד רחוק הייתה חלק מברית המועצות...