רבי אברהם יהושע העשיל - האוהב ישראל מאפטא

אודות רבי אברהם יהודה העשיל

בימי צעירותו היה ר' אברהם יהושע העשיל רב בעיר קולבסוב. וכך סיפר אודות התקרבותו בימי נעוריו לדרך החסידות: "כשהייתי רב בעיר קולבסוב, לא ידעתי אלא לשבת וללמוד תורה. הגיתי בה בהתמדה יומם ולילה, ולא התבטלתי כלל, פעם אחת באו לביתי שני אנשים הדורי פנים, אך מרוב עיסקי בתורה לא שאלתי לשמותם, רק כיבדתי אותם במעט מיני מתיקה והמשכתי ללמוד. האנשים ישבו ושוחחו ביניהם, אך אני לא השתתפתי בשיחתם, אף על פי שהרגשתי שהם מדברים דברים גדולים, כי חשבתי בליבי "הלא אין זו דרכי לשוחח, כי אם ללמוד". כשהגיע זמן מנחה בלכתנו לבית הכנסת ולאחר תפילת ערבית שאלו אותי אם יוכלו ללון בביתי הסכמתי לארחם, ובחצות קמו משנתם ושחוחו ביניהם, ולפנות בוקר פנו לדרכם.

 

רק לאחר תפילת שחרית התחלתי להרהר ולחשוב: "מדוע לא שאלתי את האנשים ההם מי הם ולשם מה באו אלי"? נזכרתי לפתע בקטעים מן השיחות שדיברו, והבנתי שהיו אלו דברים העומדים ברומו של עולם. כך במשך הימים גבר צערי ורבו געגועי לפגוש בשנית את אותם עוברים בעגלה ליד ביתי. רצתי אחריהם אך הם נסעו הלאה, רק בקושי רב השגתי את מרכבתם. נכנסתי עימם לשיחה וביקשתי שיקרבו אותי ויספרו לי על דרך עבודתם, אך הם ענו לי: "אינך שייך אלינו, אלא לליז'נסק, סע אל ר' אלימלך, והוא יראה לך את הדרך בעבודת ה'. אין אנו אלא שלוחיו, אך הוא – רבך ומורה דרכך". כך התקרב ר' אברהם יהושע לדרך החסידות ולרבי אלימלך מליז'נסק. "ומי היו אותם האנשים" סיים הרב את סיפורו (אותו סיפר לאורחו הדגול ר' שמעלקא מניקלשבורג) "הלוא הם הצדיקים הקדושים ר' לוי יצחק מברדיטשב ור' משה לייב מסאסוב".

 

האוהב ישראל מאפטא

ה"אוהב ישראל" מאפטא, כשמו כן הוא, ומעלת אהבת ישראל בערה בו לאין שיעור. (ואין כדבריו אודות הצדיקים להגביר את מעלתו שלו) "הנה עיקר חיות הצדיק הוא כשרואה שנישך לזרע ישראל כל מיני חסדים טובים, וכשהם שלמים בכל מיני שלמות, הן בעבודת ה' הן בדרכי העולם הזה שלא יחסר להם שום דבר, זהו חיות הצדיק ותמיד הוא כוסף ומתאווה ומשתוקק על זה. אבל חס ושלום כשהם נעדרים מטובות האלה אז לא יערב להצדיק נפשו". (אוהב ישראל פרשת פנחס)

 

מדברי תורתו של רבי אברהם יהודה העשיל :

"או יש לומר, דבאמת יש בישראל אנשים צדיקים שנשמתם מאיר להם כל כך, עד שבנקל יכולים להשיג מדריגה קדושה זו ולקדש עצמם במותר להם וכמבואר, אך יש אנשים פחותי הערך, שאין בכח השגתם להגיע בעצמם למדרגת קדושה בלתי עזר וסיוע. לזאת עיצה – לכלול עצמו עם כל אחינו בני ישראל יחד, ואז איש את אחיו יעזורו"... וזה שכתוב "כל עדת בני ישראל", רוצה לומר שיוכללו יחד כל העדה הקדושה ואז "קדושים תהיו", שיהא היכולת ביד כל אחד ואחד מישראל לבוא למדרגות קדושה, " כי קדוש אני" – וכולכם באתם ממקום אחד ומשורש אחד נחצבו נשמתכם. ועל-ידי זה בהתכללותם יחד – בנקל יבואו למדריגה זו וכן יהי רצון אמן". (האוהב ישראל קדושים).

 

"והנה כל העובדות של הצדיקים אינו רק שיבוא מזה תענוג להבורא כל עולמים ברוך הוא וברוך שמו שישמח בעולמו ויהא לו תענוג גדול ושעשועים מכל הנבראים. ועל ידי זה רצון הצדיק הוא ותשוקתו תמיד שיהא לכל זרע ישראל שפע ברכות וכל טוב. ולא יהיה להכנסת ישראל הן בכלל והן בפרט שום איזה צער וחסרון איזה דבר טוב חס ושלום.

מכמה טעמים: אחד – מחמת שהוא מצוות עשה לאהוב את כל אחד ואחד מישראל, ועוד – שאהבת ישראל נקשרת עם אהבת השם יתברך ושניהם הם אחד. כי מי שאוהב את השם יתברך אוהב גם כן את ישראל עמו, כמו שכתוב בתורה הקדושה "ואהבת לרעך כמוך", "ואהבת את ה' אלוקיך", ואנשי כנסת הגדולה סמכו (בנוסח התפילה) את שני האהבות הנ"ל ברוח קודשם (וכתבו) "הבוחר בעמו ישראל באהבה", ותיכף אחריו "שמע ישראל", שהוא אחדות ואהבת השם יתברך". (אוהב ישראל פרשת חיי שרה).

 

ועוד כתב במעלת ישראל: "כי אי אפשר לבני אברהם יצחק ויעקב שיאבדו ולא יהיה להם חס ושלום תקנה, הלא יש להם חלק אלוקי ממעל". (אוהב ישראל ליקוטים חדשים ש"כ).

 

דרך צדיקים – נסיעות לקברי צדיקים - טיסות ומלונות באומן, ברדיטשוב והאדיטש ברמה גבוהה ובמחירים הוגנים

 

גולשים
ממליצים
 • "נהננו מכל רגע" מכתב תודה והערכה מרגש של נוסעות: "יש נסיעה לקברי צדיקים ויש נסיעה לקברי צדיקים..."
 • "מודים לבורא שזכה אותנו במדריך מעולה..." חלק גדול מההצלחה, נזקף לזכותם של מערך המדריכים והמדריכות המעולים והמוכשרים המלווים את הקבוצות. נוסעות מודות למדריך על הטיפול בקבוצה.
 • "המשיכו לעשות חיל במסירות" נוסעת כותבת:"בקשתי לשבח ולהודות לכולכן על נועם שיחותיכן, רגישותכן וחום ליבכן הממלא את הפונים אליכם ברוגע ובשמחת הלב".
 • "תחושה של שלימות" נוסעות מודות למדריכה המיוחדת: "הדאגה האישית לכל אחת ולכל פרט, הקשר הטלפוני לפני היציאה ובחזרה, התדרוך ליד הציון, השירה, הצחוק והסבלנות - כל אלה העצימו את היופי שבמסע ויצרו תחושה של שלמות..."
 • "אין לי מילים להודות על החוויה"... אין לי מילים להודות על החוויה המדהימה שעברתי שם יחד איתכם, הקב"ה ישלם לכם על כל הטוב שאתם עושים ולאנשים הטובים שאיתם אתם עובדים"
 • "תודה ענקית" נוסעות כותבות: "מודות אנחנו לכם שעמדתם לרשותינו על הצד הטוב ביותר ונשמח להצטרף אליכם לעוד טיולים מסוג זה."
 • "חויה עם הרבה נשמה" הנוסעות בת שבע ואילנה ממליצות: "היתה חויה עם הרבה נשמה", "להתראות בפעם הבאה"...
 • ''תודה לכם על מסע נפלא'' "לרבים מאיתנו היתה זו נסיעה ראשונה, שהשאירה טעם של עוד... תודה לכם, דרך צדיקים, על מסע נפלא וקדוש זה".
 • בוקינג - Booking
 • "חויה יוצאת מן הכלל" נוסעות כותבות: "מצאנו לנכון להודות לכם בכתב על חויה יוצאת מן הכלל, מרגשת ומהנה..."
 • ''עבורינו זו הייתה חוויה מדהימה'' אריה וגרשון, מרגני קבוצה, כותבים: "למחצית מחברי הקבוצה זו נסיעה ראשונה לאומן ולשאר קברי צדיקים, ועבורינו זו היתה חוויה מדהימה..."
 • "נהניתי מהטיול בצורה שאין לתאר" "נהניתי מהטיול בצורה שאין לתאר, הרבנית הקסימה אותי בדרך שבה העבירה את ההדרכה!"
 • "מאוד מאוד נהנינו מהשירות המסור שקיבלנו לכל אורך הדרך" "פנינו לבקש הצעת מחיר לנסיעה משפחתית לקברי צדיקים בפולין. אחרי שחזרנו, אנחנו חייבים לומר שמאוד מאוד נהנינו מהשירות המסור שקיבלנו לאורך כל הדרך"
 • 10 עובדות מדהימות על אוקראינה! כמה אתה באמת יודע על אוקראינה? המדינה השוכנת באירופה ובעבר הלא מאד רחוק הייתה חלק מברית המועצות...