הקו הקבוע בודפשט - קרסטיר

הזמן
הלוך ושוב כיוון אחד
תצוגה
הקו הסדיר מבודפשט לקרסטיר
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
01/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
01/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B201
מקומות פנויים: 2
01/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
01/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
02/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
02/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B202
מקומות פנויים: 4
02/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
02/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
06/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
06/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B206
מקומות פנויים: 4
06/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
06/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
07/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
07/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B207
מקומות פנויים: 4
07/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
07/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
08/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
08/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B208
מקומות פנויים: 4
08/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
08/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
09/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
09/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B209
מקומות פנויים: 4
09/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
13/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
13/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B213
מקומות פנויים: 4
13/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
13/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
14/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
14/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B214
מקומות פנויים: 4
14/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
14/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
15/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
15/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B215
מקומות פנויים: 4
15/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
15/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
16/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
16/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B216
מקומות פנויים: 4
16/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
16/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
20/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
20/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B220
מקומות פנויים: 4
20/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
20/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
21/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
21/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B221
מקומות פנויים: 4
21/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
21/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
22/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
22/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B222
מקומות פנויים: 4
22/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
22/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
23/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
23/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B223
מקומות פנויים: 4
23/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
23/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
27/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
27/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B227
מקומות פנויים: 4
27/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
27/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
28/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
28/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B228
מקומות פנויים: 4
28/02/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
28/02/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
01/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
01/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B301
מקומות פנויים: 4
01/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
01/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
02/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
02/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B302
מקומות פנויים: 4
02/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
02/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
06/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
06/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B306
מקומות פנויים: 4
06/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
06/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
07/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
07/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B307
מקומות פנויים: 4
07/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
07/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
08/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
08/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B308
מקומות פנויים: 4
08/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
08/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
09/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
09/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B309
מקומות פנויים: 4
09/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
13/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
13/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B313
מקומות פנויים: 4
13/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
13/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
14/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
14/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B314
מקומות פנויים: 4
14/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
14/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
15/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
15/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B315
מקומות פנויים: 4
15/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
15/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
בודפשט - קרסטיר
03:00
01:30
16/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
04:30
16/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
קוד טיסה:
B316
מקומות פנויים: 4
16/03/2023
01:30
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
16/03/2023
04:30
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
301
מחיר:
$35
$50
יום רביעי י' שבט 01/02/2023
B201
מקומות פנויים: 2
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
01/02/2023
03:00
04:30
01/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי י"א שבט 02/02/2023
B202
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
02/02/2023
03:00
04:30
02/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני ט"ו שבט 06/02/2023
B206
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
06/02/2023
03:00
04:30
06/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי ט"ז שבט 07/02/2023
B207
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
07/02/2023
03:00
04:30
07/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי י"ז שבט 08/02/2023
B208
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
08/02/2023
03:00
04:30
08/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי י"ח שבט 09/02/2023
B209
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
09/02/2023
03:00
04:30
09/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני כ"ב שבט 13/02/2023
B213
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
13/02/2023
03:00
04:30
13/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי כ"ג שבט 14/02/2023
B214
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
14/02/2023
03:00
04:30
14/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי כ"ד שבט 15/02/2023
B215
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
15/02/2023
03:00
04:30
15/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי כ"ה שבט 16/02/2023
B216
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
16/02/2023
03:00
04:30
16/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני כ"ט שבט 20/02/2023
B220
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
20/02/2023
03:00
04:30
20/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי ל' שבט 21/02/2023
B221
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
21/02/2023
03:00
04:30
21/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי א' אדר 22/02/2023
B222
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
22/02/2023
03:00
04:30
22/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי ב' אדר 23/02/2023
B223
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
23/02/2023
03:00
04:30
23/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני ו' אדר 27/02/2023
B227
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
27/02/2023
03:00
04:30
27/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי ז' אדר 28/02/2023
B228
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
28/02/2023
03:00
04:30
28/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי ח' אדר 01/03/2023
B301
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
01/03/2023
03:00
04:30
01/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי ט' אדר 02/03/2023
B302
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
02/03/2023
03:00
04:30
02/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני י"ג אדר 06/03/2023
B306
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
06/03/2023
03:00
04:30
06/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי י"ד אדר 07/03/2023
B307
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
07/03/2023
03:00
04:30
07/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי ט"ו אדר 08/03/2023
B308
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
08/03/2023
03:00
04:30
08/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי ט"ז אדר 09/03/2023
B309
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
09/03/2023
03:00
04:30
09/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני כ' אדר 13/03/2023
B313
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
13/03/2023
03:00
04:30
13/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי כ"א אדר 14/03/2023
B314
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
14/03/2023
03:00
04:30
14/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי כ"ב אדר 15/03/2023
B315
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
15/03/2023
03:00
04:30
15/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי כ"ג אדר 16/03/2023
B316
מקומות פנויים: 4
301 קו סדיר
 | ישיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01:30
16/03/2023
03:00
04:30
16/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
הקו הסדיר מקרסטיר לבודפשט
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
01/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
01/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K201
מקומות פנויים: 2
01/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
02/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
02/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K202
מקומות פנויים: 4
02/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
02/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
06/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
06/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K206
מקומות פנויים: 4
06/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
06/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
07/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
07/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K207
מקומות פנויים: 4
07/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
07/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
08/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
08/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K208
מקומות פנויים: 4
08/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
08/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
09/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
09/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K209
מקומות פנויים: 4
09/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
09/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
13/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
13/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K213
מקומות פנויים: 4
13/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
14/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
14/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K214
מקומות פנויים: 4
14/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
14/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
15/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
15/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K215
מקומות פנויים: 4
15/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
15/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
16/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
16/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K216
מקומות פנויים: 4
16/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
16/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
20/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
20/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K220
מקומות פנויים: 4
20/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
20/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
21/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
21/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K221
מקומות פנויים: 4
21/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
21/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
22/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
22/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K222
מקומות פנויים: 4
22/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
22/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
23/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
23/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K223
מקומות פנויים: 4
23/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
23/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
27/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
27/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K227
מקומות פנויים: 4
27/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
27/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
28/02/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
28/02/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K228
מקומות פנויים: 4
28/02/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
28/02/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
01/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
01/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K301
מקומות פנויים: 4
01/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
01/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
02/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
02/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K302
מקומות פנויים: 4
02/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
02/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
06/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
06/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K306
מקומות פנויים: 4
06/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
06/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
07/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
07/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K307
מקומות פנויים: 4
07/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
07/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
08/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
08/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K308
מקומות פנויים: 4
08/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
08/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
09/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
09/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K309
מקומות פנויים: 4
09/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
09/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
13/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
13/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K313
מקומות פנויים: 4
13/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
14/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
14/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K314
מקומות פנויים: 4
14/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
14/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
15/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
15/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K315
מקומות פנויים: 4
15/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
15/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
פרטי טיסות
תוכנית מסלול
null
קרסטיר - בודפשט
04:00
09:00
16/03/2023
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
13:00
16/03/2023
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
קוד טיסה:
K316
מקומות פנויים: 4
16/03/2023
09:00
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
16/03/2023
13:00
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
302
מחיר:
$35
$50
יום רביעי י' שבט 01/02/2023
K201
מקומות פנויים: 2
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
01/02/2023
04:00
13:00
01/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי י"א שבט 02/02/2023
K202
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
02/02/2023
04:00
13:00
02/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני ט"ו שבט 06/02/2023
K206
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
06/02/2023
04:00
13:00
06/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי ט"ז שבט 07/02/2023
K207
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
07/02/2023
04:00
13:00
07/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי י"ז שבט 08/02/2023
K208
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
08/02/2023
04:00
13:00
08/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי י"ח שבט 09/02/2023
K209
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
09/02/2023
04:00
13:00
09/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני כ"ב שבט 13/02/2023
K213
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
13/02/2023
04:00
13:00
13/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי כ"ג שבט 14/02/2023
K214
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
14/02/2023
04:00
13:00
14/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי כ"ד שבט 15/02/2023
K215
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
15/02/2023
04:00
13:00
15/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי כ"ה שבט 16/02/2023
K216
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
16/02/2023
04:00
13:00
16/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני כ"ט שבט 20/02/2023
K220
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
20/02/2023
04:00
13:00
20/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי ל' שבט 21/02/2023
K221
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
21/02/2023
04:00
13:00
21/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי א' אדר 22/02/2023
K222
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
22/02/2023
04:00
13:00
22/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי ב' אדר 23/02/2023
K223
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
23/02/2023
04:00
13:00
23/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני ו' אדר 27/02/2023
K227
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
27/02/2023
04:00
13:00
27/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי ז' אדר 28/02/2023
K228
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
28/02/2023
04:00
13:00
28/02/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי ח' אדר 01/03/2023
K301
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
01/03/2023
04:00
13:00
01/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי ט' אדר 02/03/2023
K302
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
02/03/2023
04:00
13:00
02/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני י"ג אדר 06/03/2023
K306
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
06/03/2023
04:00
13:00
06/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי י"ד אדר 07/03/2023
K307
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
07/03/2023
04:00
13:00
07/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי ט"ו אדר 08/03/2023
K308
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
08/03/2023
04:00
13:00
08/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי ט"ז אדר 09/03/2023
K309
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
09/03/2023
04:00
13:00
09/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שני כ' אדר 13/03/2023
K313
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
13/03/2023
04:00
13:00
13/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום שלישי כ"א אדר 14/03/2023
K314
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
14/03/2023
04:00
13:00
14/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום רביעי כ"ב אדר 15/03/2023
K315
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
15/03/2023
04:00
13:00
15/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
יום חמישי כ"ג אדר 16/03/2023
K316
מקומות פנויים: 4
302 קו סדיר
 | ישיר
קרסטיר, הונגריה
[KER] קרסטיר
בודפשט, הונגריה
[BUD] בודפשט
09:00
16/03/2023
04:00
13:00
16/03/2023
$35 $50
|
$35 $50
|
$35 $50
פרטי הזמנה

חשוב לדעת

ההרשמה כפופה לתקנון חברת דרך צדיקים.

כל המסלולים מותנים בכמות משתתפים, עמידה בלוח הזמנים, תנאי מזג האויר וגורמי שמים

חברות התעופה אינן מספקות ארוחות בטיסות לאוקראינה , אי לכך יש להצטייד באוכל לטיסות (יש להצטייד בצידה לדרך בנסיעות לקברות הצדיקים).

לתשומת ליבכם: החבילה אינה כוללת ביטוח רפואי וביטוח מטען 

ניתן להזמין ביטוח רפואי וביטוח מטען המתאים לאנשים בריאים שאינם נוטלים תרופות בתוספת של $2 ליום