תקנון ותנאי הרשמה ראש השנה תשפ"ד

☜  מדיניות הרשמה  - כרטיס רגיל
דמי רישום: 350 דולר בעת ההרשמה והעברת פרטי דרכון.
עמלת שינוי שם: עד ר"ח אב 150 דולר לאחר מכן ועד 4 ימי עסקים לפני הטיסה 250 דולר.
עמלת שינוי טיסה: עד ר"ח אב תשפ"ג 25 דולר לכיוון בנוסף להפרשי המחיר,  מר"ח אב עד ר"ח אלול תשפ"ג 50 דולר לכיון, בנוסף להפרשי המחיר.

☜  השלמת תשלום 
עד לתאריך ר"ח אב תשפ"ג (20/07/2023) חובה להשלים את סכום התשלום המלא, במידה והסכום לא יושלם, תבוטל ההזמנה ויגבו דמי ביטול בסך 200 דולר.
☜  מדיניות ביטול וביטוח טיסה 

דמי ביטול:עד ר"ח  אב 200 דולר | מרח אב עד י' אלול 400 דולר ולאחר מכן ניתן רק לעשות שינוי שם בכפוף לעמלה.
עמלת ביטול הטיסות מצב מלחמה: במידה שלא ניתן להיכנס לאוקראינה עקב מצב המלחמה ונדע על כך עד 10 ימים טרם הטיסה נבטל את הטיסות והלקוח יקבל החזר כספי מלא, למעט 120 דולר דמי טיפול ועמלות אשראי.
הלקוח מודע שכל ההחזרים והזיכויים מאת החברה, יטופלו ויועברו לחשבון הלקוח או לכרטיס האשראי לא יאוחר מ-60 יום מעת הגשת בקשת ההחזר ע"י הלקוח.

  מדיניות הרשמה  - כרטיס גמיש - Flex

(ניתן לרכישה בעת ההרשמה בלבד - החל מ-35 דולר לנוסע)

דמי רישום: תשלום מלא והעברת פרטי דרכון.

הטבה בשינוי טיסה: עד 2 ימי עסקים טרם הטיסה ללא עלות (למעט הפרשי מחיר)

הטבה בשינוי שם: 50 דולר עד 2 ימי עסקים טרם הטיסה.

הטבה בביטול טיסה: 50 דולר עד 5 ימי עסקים טרם הטיסה.

הטבה בביטול הטיסות מצב מלחמה: במידה שלא ניתן להיכנס לאוקראינה עקב מצב המלחמה ונדע על כך עד 5 ימי עסקים טרם הטיסה נבטל את הטיסות והלקוח יקבל החזר כספי מלא, למעט 50 דולר ועמלות אשראי.

בכל מקרה לקוח שרכש 'כרטיס גמיש - Flex' לא ישלם יותר מ-50 דולר הוצאות ביטול עד 5 ימי עסקים לפני הטיסה.

  חשוב מאוד 

החזר כספי: הלקוח מודע שכל ההחזרים והזיכויים מאת החברה, יטופלו ויועברו לחשבון הלקוח או לכרטיס האשראי רק לאחר-180 יום מעת הגשת בקשת ההחזר ע"י הלקוח. בתוך הזמן הזה הלקוח יכול להשתמש בזכות הצבורה לו לרכישת כרטיסי טיסה ושירותי החברה לכל יעד בעולם באמצעות סוכני הנסיעות שלנו ואתר האינטרנט של החברה.
חולה: הלקוח מודע לכך שבמידה וביום הטיסה הוא יהיה חולה או בבידוד בין בהלוך בישראל ובין בחזור באוקראינה, הוא לא יהיה זכאי לכל החזר עבור הטיסה שלא מומשה. (מומלץ לרכוש ביטוח רפואי)
מלחמה: הלקוח מצהיר כי הובא לידיעתו שישנה אזהרת מסע ישראלית ושאוקראינה נמצאת במצב מלחמה והנסיעה והשהות באוקראינה הם על אחריותו בלבד. והלקוח מודע לכך שעקב מצב המלחמה באוקראינה הנסיעות כרוכות במעברי גבול ולכן ייתכנו עיכובים בטיסות.
אשרות כניסה: הלקוח מצהיר כי הובא לידיעתו שיתכן ותידרש תוספת תשלום עבור אשרת כניסה לאוקראינה, או מס מלחמה שעדיין אינו ידוע.

הלקוח מודע לכך כי הנסיעה לאומן והשהות באומן השנה, יהיו כפופות לתקנות והגבלות, שיקבעו על ידי הרשויות באוקראינה ועל ידי רבני ברסלב, ומתחייב לשמור בקפדנות על כל ההנחיות.