מאמרים

אצל המנחם הגדול (או: למה נוסעים לאומן?)

בשלשה מועדים בשנה התקבצו חסידיו של רבי נחמן לשהות אצלו: אולם, הזמן החשוב ביותר להתקבצות היה ראש השנה. שכן אמר רבי נחמן בפירוש: "הראש השנה שלי עולה על הכל, אין דבר גדול מזה"
להמשך קריאה