צדיקים וקברי צדיקים

ר' שמואל אליעזר איידל'ס - המהרש"א

רבי שמואל אליעזר איידל'ס, המכונה "מהרש"א", נולד בקראקא באמצע המאה השש עשרה, ונפטר ביום ה' כסלו בעיירה אוסטראה שבאוקראינה, ושם מקום מנוחתו.
 

להמשך קריאה

רבינו ישראל בעל שם טוב זיע"א

מרנא ורבנא, קדוש ישראל ותצפארתו רבינו ישראל בן אליעזר, ה"בעל שם טוב" הקדוש זיע"א, מייסד תנועת החסידות. נולד בעיירה אוקופ ונפטר בעיירה מז'בוז' - ושם מנוחתו כבוד.

להמשך קריאה

רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן מברסלב, נינו של הבעל שם טוב הקדוש, מייסד תנועת ברסלב, נולד בעיירה מז'בוז', ויסד "דרך חדשה שהיא ישנה ... שכבר הלכו בה אבותינו", כפי שאמר - תנועת ברסלב. הוא פעל שנים מספר בעיירה ברסלב, אולם ביקש להסתלק ולהקבר בעיר אומן

להמשך קריאה

רבי דוב בער - המגיד ממזריטש

מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, וממשיך דרכו בהנהגת תנועת החסידות. פעל בעיירה מזריטש, נפטר בעיירה אניפולי ושם מנוחתו כבוד, לצד רבי זושא מאניפולי ושאר צדיקים

להמשך קריאה

אדמור הזקן מחבד - בעל התניא

רבינו שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא והשולחן ערוך, היה מבחירי תלמידי המגיד ממזריטש, שאף הטיל עליו לחבר שולחן ערוך חדש (שולחן ערוך הרב). יסד את חסידות חב"ד. פעל בערים ליוזנא ולאדי ונטמן - בבריחתו מנפוליון - בהאדיטש

להמשך קריאה

רבי ישראל דב מוולדניק - שארית ישראל

רבי ישראל דב מוולדניק, המכונה על שם ספרו ה"שארית ישראל", היה מבחירי תלמידיו של רבי מרדכי מטשרנוביל, היה מפורסם כפועל ישועות, והבטיח, על פי המקובל, שמי שמתפלל על קברו - תפילותיו לא ישובו ריקם.

להמשך קריאה

רבי נתן מברסלב - התלמיד הגדול

רבי נתן מברסלב, (מחבר הספרים "ליקוטי הלכות", "ליקוטי תפילות" ועוד) גדול תלמידיו של רבי נחמן מברסלב וממשיך דרכו, היה חתנו של רבי דוד צבי אוירבך, מגדולי רבני דורו. פעל בעיירה ברסלב ובה מנוחתו כבוד.

להמשך קריאה

רבי אברהם יהושע העשיל - האוהב ישראל מאפטא

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, מחשובי מנהיגי החסידות, כיהן ברבנות הערים קולבסוב, אפטא ומז'בוז' (בה נטמן). כונה "אוהב ישראל" על שם אהבתו הרבה לעם ישראל, ודרש תמיד בשבח עם ישראל

להמשך קריאה

ראש השנה באומן

הכינוס השנתי של כל חסידי ומקורבי רבי נחמן (תהיה אשר תהיה דרגת התקרבותם) נערך בראש השנה ונקרא "הקיבוץ". הקיבוץ נוסד עוד בהיות רבינו בחיים. רצונו היה שגם לאחר פטירתו נמשיך להתקבץ אליו באומן, בהבטיחו שיהיה איתנו כמו בחייו.

להמשך קריאה

רבי לוי יצחק מברדיטשוב

רבי לוי יצחק מברדיטשוב היה מגדולי החסידות, תלמידו של המגיד ממזריטש ושל רבי שמעלקא מניקלשבורג (שהביאו למגיד). מכונה "סנגורן של ישראל" על שלימד זכות תמיד על עם ישראל. מנוחתו כבוד בברדיטשוב, שם כיהן ברבנות.

להמשך קריאה

רבי זושא מאניפולי

מגדולי תלמידיו של המגיד ממעזריטש, אחיו של ר' אלימלך מליז'נסק בעל ה"נועם אלימלך". מפורסם בתמימותו ואהבתו לכל נברא, יראת חטאו וקדושתו הרבה. פעל באניפולי ובה מנוחתו כבוד.

להמשך קריאה

רבי יעקב יוסף‚ בעל תולדות יעקב יוסף

רבינו יעקב יוסף מפולנאה, בעל "תולדות יעקב יוסף" (המכונה "בעל התולדות" על שם ספרו), היה גדול תלמידי הבעל שם טוב. מנוחתו כבוד בעיירה בה פעל - פולנאה.

להמשך קריאה

רבי ליבר הגדול מברדיטשוב

רבי ליבר מברדיטשוב, תלמיד הבעל שם טוב, כונה "המגיד הקדוש". הוא נפטר בגיל 104 ומנוחתו כבוד בעירו - ברדיטשוב.

להמשך קריאה

רבי ישראל דב מוולדניק - שארית ישראל

רבי ישראל דב מוולדניק, המכונה על שם ספרו ה"שארית ישראל", היה מבחירי תלמידיו של רבי מרדכי מטשרנוביל, היה מפורסם כפועל ישועות, והבטיח, על פי המקובל, שמי שמתפלל על קברו - תפילותיו לא ישובו ריקם.

להמשך קריאה